INTER HUB


โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC รับสมัครแล้ว

      สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com .... ช่วงนี้โครงการแลกเปลี่ยนยังทยอยออกมาเรื่อยๆ เช่นเดิม และตอนนี้อีกโครงการชื่อดังอย่าง AYC ก็ออกระเบียบการมาแล้ว จะเป็นยังไงบ้าง เลื่อนไปอ่านได้เลยจ้า


AYC Intercultural Programs Thailand

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทย

      โครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต เดินทางไปศึกษาและพักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีทางเลือกทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นําระดับนานาชาติซึ่งต้องมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศเจ้าภาพอย่างดียิ่ง

ประเทศที่สามารถเลือกได้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี ณ วันเดินทาง (นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2557)

2. ประเทศอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ณ วันเดินทางต้นเดือนกันยายน 2557

3. ประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบ IELTS ประเทศอังกฤษด้วยระดับคะแนน 5.5 และประเทศออสเตรเลีย ระดับ 5.0 

4. ผู้ที่จะรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน จะต้องมีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี เกรดเฉลี่ย 2.3 ขึ้นไป และในรายวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย  ต้องได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

5. สำหรับประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีทักษะความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี

6. สำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมัน 1 ปี(ก่อนเข้า้โครงการ)

7. สำหรับประเทศญี่ปุ่น ต้องมีพื้นฐานภาษาในระดับดี ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีและต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันหรือโรงเรียน (Transcript) 

8. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3, 4, 5 หรือเทียบเท่า 

เงินสมทบทุนที่ต้องจ่ายเพิ่ม ประมาณ 3-6 แสนบาท (แล้วแต่ประเทศ)

หมดเขตสมัคร 19  ก.ค. 56 

สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 56 ณ ศูนย์ประสานงาน เอ วาย ซี ทั่วภูมิภาค สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล สอบที่โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

อ่านระเบียบการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  >>คลิก<<

ต้องลอง!! Dek-D's โปรแกรมค้นหาทุนเรียนต่อนอกทั่วโลก 2013       โปรแกรมแรกในเมืองไทยที่จะช่วยค้นหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ ง่ายแค่คลิก! รวบรวมทุนฟรีๆ 
      ไว้แล้วกว่า 300 ทุน คลิกไปใช้กันได้ที่  www.dek-d.com/studyabroad/scholarship      
เด็กดีดอทคอม :: 10 ภาษากายที่มีความหมายต่างกันทั่วโลก เด็กดีดอทคอม :: 28 วันใน
TWITTER @PAYDEKD
บทความอื่นๆของ dek-d

1623

views
Credit : dek-d
LASTEST STORIES

...