INTER HUB


ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2014-2015

   

 กระทรวงศึกษาธิการจะสอบคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2014-2015 ดังนี้

ลักษณะทุน

         ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

 

ทุนที่จะได้รับ

          1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สหรัฐ)
        2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)


คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.  คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทย 
        2.  เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
        3.  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่เกินชั้นปีที่ 1 (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)
        4.  ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
        5.  ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
        6.  ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2557)
        7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ (ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด) ได้แก่
        7.1 ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย 
        7.2 ใบแสดงผลการเรียน ซึ่งออกโดยสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  
        7.3 เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ
        7.4 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
        7.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา

การสมัคร

       ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยส่ง    ทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตนเอง (ผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 จะต้องส่งทาง EMS เท่านั้น)

 1. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร

     - ดาวน์โหลดใบสมัครจากประกาศแนบท้าย 
    - สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ 
    - สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา กทม.
    - สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
    - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

  2. สถานที่ส่งใบสมัคร

     -สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. หมายเหตุ : กรุณาวงเล็บมุมซอง “ทุนสิงคโปร์”
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อขียน วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th

 

การสอบข้อเขียน

       ผู้สมัครต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษและความรู้ความสามารถทางวิชาการ (SAT) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย


การประกาศผล

         ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 40 ลำดับคนแรกจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครในนามนักเรียนไทยเพื่อเข้าสอบคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาของสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนมีนาคม 2557 โดยจะต้องเข้าสอบวิชาที่ตามคณะที่เลือก/ประสงค์เข้าศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ) รวมทั้งสอบสัมภาษณ์ โดยรัฐบาลสิงคโปร์ 

การสละสิทธิ

          การสอบคัดเลือกผู้สมัครถือเป็นที่สุด กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์และไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวัน-เวลาที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่มีการเสนอชื่อผู้แทนสำรอง

ติดต่อสอบถาม


            ผู้ที่ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2628-5646 ต่อ 111 ภายในเวลาราชการ 

 

               ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/8253463/F', [300, 250], 'div-gpt-ad-1383547264205-0').addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1383547264205-0'); });

1631

เข้าชม

11

ตอบกลับ ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2014-2015 Pheun16 โพสต์เมื่อ 18/11/2556 16:51 | 0 สอบวันที่ 21 ธค. ตรงกับโควตา มช.เลยค่ะ  sad shevitta โพสต์เมื่อ 18/11/2556 17:11 | 0 น่าสนใจ แต่อังกฤษเราจะไม่รอดนี่สิ ToT ilovemo50 โพสต์เมื่อ 18/11/2556 17:27 | 0 อังกฤษไม่ไหวเหมือนกัน T_T jasong โพสต์เมื่อ 18/11/2556 17:41 | 0 หุหุ supansa_aii โพสต์เมื่อ 18/11/2556 19:15 | 0 flight Sirita โพสต์เมื่อ 18/11/2556 21:06 | 0 sleeping แว่นน้อย โพสต์เมื่อ 19/11/2556 00:04 | 0 smart khinghom16 โพสต์เมื่อ 19/11/2556 00:06 | 0 อยากไปจัง แต่คงไม่ทันแหละ จะปี4แหละT^T jar695207 โพสต์เมื่อ 19/11/2556 00:44 | 0 *0* namkhangsai โพสต์เมื่อ 19/11/2556 01:40 | 0 ?? Farh โพสต์เมื่อ 19/11/2556 08:51 | 0 น่าสน แต่ตอนนี้ ปีสองละ

กรุณา login

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1332575036948-0'); }); UniGang Talk

โพสบทความในเว็บบอร์ด  เช่น ข่าวรับตรง ค่ายที่ unigang ไม่ได้ลง หรือนำคณะ แนะนำมหาวิทยาลัย หรือบทความอะไรก็ดีที่มีประโยชน์ ถ้าคัดเลือกขึ้นหน้าเว็บไซต์ จะได้ Gold 1000-2000  

Popular googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/8253463/E1', [300, 250], 'div-gpt-ad-1332304381568-0').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1332304381568-0'); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/8253463/E2', [300, 250], 'div-gpt-ad-1332306354980-0').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1332306354980-0'); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/8253463/E3', [300, 250], 'div-gpt-ad-1332575294984-0').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1332575294984-0'); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/8253463/E4', [300, 250], 'div-gpt-ad-1332575402275-0').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1332575402275-0'); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/8253463/E5', [300, 250], 'div-gpt-ad-1332575458277-0').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1332575458277-0'); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/8253463/E6', [300, 250], 'div-gpt-ad-1344521989500-0').addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1344521989500-0'); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1332413710960-0'); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1332413849523-0'); });  
บทความอื่นๆของ unigang.com

1895

views
Credit : unigang.com
LASTEST STORIES

...

Share this link
Facebook Twitter Youtube
MORE LASTEST STORIES


FOLLOW PAGE