INTER HUB


วิธีการสมัครเรียนหลักสูตรในสหราชอาณาจักร
'การสมัครเรียนหลักสูตรในสหราชอาณาจักรมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรในสหราชอาณาจักรที่คุณเลือกเรียน การสมัครทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อนหากคุณมีข้อมูลที่ถูกต้อง คุณสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อสมัครเรียนหลักสูตรในสหราชอาณาจักรจำนวนมากมายผ่านทางหน้าค้นหาหลักสูตร '
EdUK_how_to_apply_article_lead_image_420_220 การสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร คุณสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่หน้าค้นหาหลักสูตรหรือสมัครผ่านระบบของ UCAS ก็ได้ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรที่หน้าการสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่สหราชอาณาจักรผ่านระบบของ UCAS (ใส่ลิงค์) การสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตร MBA คุณสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตร MBA ในสหราชอาณาจักรได้ที่หน้าค้นหาหลักสูตร (ใส่ลิงค์) โดยเลือกหลักสูตรที่มีลิงค์ข้อความว่า “สมัครออนไลน์” สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีระบบออนไลน์สำหรับกรอกใบสมัครหลักสูตรปริญญาโทจะใช้ระบบของ UK Postgraduate Application and Statistical Service (UKPASS) ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทได้มากถึง 10 หลักสูตร และสามารถติดตามผลว่าการสมัครดำเนินไปถึงขั้นตอนใด ทั้งยังสามารถรับจดหมายตอบรับจากทางสถาบันและส่งใบตอบรับเข้าเรียนได้ด้วย คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ได้ทางเว็บไซต์ UKPASS (http://www.ukpass.ac.uk/students/) หากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรที่คุณจะสมัครไม่ได้อยู่ในระบบ UKPASS คุณก็จะต้องส่งใบสมัครไปที่สถาบันโดยตรง ทั้งนี้ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนหลักสูตรที่คุณสามารถสมัครได้ แต่คุณควรจะเตรียมการสมัครเรียนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียน ซึ่งคุณอาจยื่นใบสมัครแต่เนิ่น ๆ ในช่วงเดือนตุลาคมของปีก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียน และไม่ควรส่งใบสมัครช้ากว่าเดือนเมษายนก่อนที่จะเปิดภาคเรียน โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียนได้จากหน้า ‘รายละเอียดของหลักสูตร’ ในหน้าค้นหาหลักสูตร (ใส่ลิงค์) การสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักร หากต้องการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักร คุณควรติดต่อสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรโดยตรงเพื่อขอใบสมัคร และควรพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะยื่นใบสมัคร • จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ • กำหนดเวลาที่เปิดภาคเรียน (หลักสูตรภาษาอังกฤษบางหลักสูตรอาจเริ่มเรียนช่วงใดของปีก็ได้ แต่บางหลักสูตรก็กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่แน่นอน) • ขนาดของชั้นเรียน • ค่าเล่าเรียน (ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจต้องจ่าย) • ประเภทของที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • วุฒิการศึกษาที่คุณจะได้รับ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่กล่าวมานี้สามารถอ่านรายละเอียดได้จากหน้า ‘รายละเอียดของหลักสูตร’ ที่คุณเลือกในหน้าค้นหาหลักสูตร (ใส่ลิงค์) คุณควรจะได้รับจดหมายตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ยื่นใบสมัคร หากคุณได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน คุณจะได้รับจดหมายตอบรับที่ยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักและจดหมายแจ้งให้จ่ายค่ามัดจำ เมื่อสถาบันการศึกษาได้รับค่ามัดจำเรียบร้อยแล้วก็จะส่งจดหมายยืนยันการตอบรับเข้าเรียน ซึ่งคุณสามารถใช้จดหมายดังกล่าวนี้ในการยื่นขอวีซ่า (ใส่ลิงค์) การสมัครเรียนโรงเรียนเอกชนในสหราชอาณาจักร โรงเรียนเอกชนบางแห่งในสหราชอาณาจักรมีกระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการ และต้องการให้นักเรียนยื่นใบสมัครล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะเปิดภาคการเรียน บางโรงเรียนก็มีกระบวนการรับสมัครที่เป็นทางการน้อยกว่าและเปิดโอกาสให้นักเรียนสมัครในช่วงเวลาใดของปีก็ได้ โรงเรียนมักต้องการให้นักเรียนใหม่เริ่มเรียนในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาในเดือนกันยายน แม้ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่จะรับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนในเดือนมกราคมหรือเมษายนด้วย คุณสามารถยื่นใบสมัครกับทางโรงเรียนได้โดยตรงหรือยื่นใบสมัครผ่านทาง Independent Schools Council International office (ISC International) ซึ่งจะให้บริการรับสมัคร ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ครอบครัวชาวต่างชาติที่กำลังมองหาโรงเรียนประจำของเอกชนในสหราชอาณาจักรให้ลูก ๆ เข้าเรียน คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนโรงเรียนเอกชนในสหราชอาณาจักรได้ทางเว็บไซต์ของ ISC (http://www.isc.co.uk/InternationalZone_WelcometotheInternationalZone.htm) การสมัครเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย คุณสามารถสมัครเรียนหลักสูตร Higher National Diplomas (HNDs) ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่หน้าค้นหาหลักสูตรหรือผ่านทาง UCAS หากคุณต้องการสมัครเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาหรือหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย คุณควรสมัครโดยตรงกับสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ไม่มีการกำหนดวันปิดรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม คุณควรเผื่อเวลาสำหรับการยื่นขอวีซ่า เตรียมจองตั๋วสำหรับการเดินทาง และหาที่พัก คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยได้ที่หน้าค้นหาหลักสูตร (ใส่ลิงค์)
บทความอื่นๆของ educationuk.org

1846

views
Credit : educationuk.org
LASTEST STORIES

...

Share this link
Facebook Twitter Youtube
MORE LASTEST STORIES


FOLLOW PAGE