INTER HUB


Update!! ประกาศวันและเวลาเริ่มเรียนของคอร์ส รอบพฤษภาคม 2013

น้องๆที่ลงเรียนรอบ Spring-Summer Cycle 2 May’13
อาทิตย์หน้าเริ่มเรียนกันแล้วนะคะ ^^
InTRENDsive (Group 1) - เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 56 เวลา 17.00 – 20.00 น. InTRENDsive (Group 2) - เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 56 เวลา 14.00 – 17.00 น. Runway - เริ่มเรียนวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 56 เวลา 17.00 – 20.00 น. The Essentials - เริ่มเรียนวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 56 เวลา 17.00 – 20.00 น. *อย่าลืมมาให้ตรงเวลาและมาให้ถูกวันกันด้วยนะจ๊ะ เด็กๆทุกคน 
บทความอื่นๆของ angkriz

1728

views
Credit : angkriz
LASTEST STORIES

...