INTER HUB


มาแล้ว!! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีประจำปี 2557


    สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com .... เจอกับ พี่เป้ และทุนการศึกษาน่าสนใจเ่ช่นเคย มาแล้วจ้า!! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีได้ออกระเบียบการมาแล้ว ใครรออยู่ก็มาอ่านกติกากันได้เลย

     กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ยินดีมอบทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนต่างชาติ ประจำปี 2557 สามารถสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น. 
สาขาที่เปิดรับสมัครเงื่อนไขของทุน - เริ่มรับทุนตั้งแต่เมษายน 2014 - มีนาคม 2019 โดยจะได้เข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับทุนในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนในมีนาคม 2021 - จะได้รับเงินค่าใช้จ่าย 117,000 เยนต่อเดือน , ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ , ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา
คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุระหว่าง 17-21 ปี เกิดระหว่าง 2 เมษายน 1992 จนถึง 1 เมษายน 1997 3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วหรือคาดว่าจะจบภายในเดือนมีนาคม 2014 4. มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมดังนี้ - มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป หรือ - มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 และผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 หรือ 4 - มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.30 และผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 หรือ 2
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ 2. Admission Form ดาวน์โหลดที่นี่ 3. รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 cm ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 4. ทรานสคริปต์ระดับมัธยมปลาย 5. ใบรับรองจากโรงเรียนว่าจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2014 หรือใบรับรองสถานภาพนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 6. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(หากมี) 7. จดหมายจากผู้ปกครองยอมรับข้อตกลงในการสมัครเพื่อขอรับทุน ** เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น **
การสอบข้อเขียน จัดสอบข้อเขียนในวันที่ 23 มิถุนายน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ผู้ที่สมัครในสาขาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ จะต้องสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ - ผู้ที่สมัครในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหมวด A จะต้องสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ - ผู้ที่สมัครในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหมวด B และ C จะต้องสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดูตัวอย่างข้อสอบฉบับเก่าได้ที่นี่ คลิก)
ประกาศผลสอบข้อเขียน 9 กรกฎาคม สอบสัมภาษณ์ 5 สิงหาคม ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 7 สิงหาคม
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม http://www.th.emb-japan.go.jp/imgnews/mext/undergraduate.pdf
      โอกาสดีๆ มาถึงแล้วค่ะ ใครสนใจก็เตรียมเอกสารให้พร้อมและลุยไปสมัครด้วยตัวเองตามวันเวลาดังกล่าวเลย ขอให้โชคดีจ้า     
Dek-D's โปรแกรมค้นหาทุนเรียนต่อนอกทั่วโลก 2013       โปรแกรมแรกในเมืองไทยที่จะช่วยค้นหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ ง่ายแค่คลิก! รวบรวมทุนฟรีๆ 
      ไว้แล้วกว่า 300 ทุน คลิกไปใช้กันได้ที่  www.dek-d.com/studyabroad/scholarship      
เด็กดีดอทคอม :: 10 ภาษากายที่มีความหมายต่างกันทั่วโลก เด็กดีดอทคอม :: 28 วันใน
TWITTER @PAYDEKD

บทความอื่นๆของ dek-d

1660

views
Credit : dek-d
LASTEST STORIES

...